SILENT LINKAGE/しずかなうねり 

Yoshio Shirakawa (artist), “basyo-gunma”

Yoshio Shirakawa (artist), “basyo-gunma”

白川昌生、「場所群馬」